s59acp qsl

 Članek ob Dnevu odprtih vrat  20.10.2018 objavljen v Posavskem Obzorniku.

                   

     link: članek v Posavskem Obzorniku

 

Admin